Sarau sem “dinero” (1984)

sarau-ib_lj_vl_vr

Ainda se lembram deste quarteto vadio?!…

Share